$Id: index.html,v 1.10 2001/02/01 01:19:16 andkaha Exp $

Typsättning av text och matematiska formler med hjälp av LaTeX, en handledning för handfallna

English introduction

This site provides a tutorial-like document called Typsättning av text och matematiska formler med hjälp av LaTeX, en handledning för handfallna which is an introduction to the typesetting system LaTeX. The document is written entierly in Swedish and is mainly supposed to help Swedish undergraduate and Ph.D. students (and others, of course) with getting acquainted with the LaTeX system for producing both technical and non-technical documents.

The document is provided in three different formats: PDF, Postscript and as LaTeX source (see below). It is licensed under the GNU Free Documentation License.

The reminder of this site will be in Swedish. Any questions about this project, which is hosted by SourceForge, may be sent by e-mail to Andreas Kähäri (see the e-mail address at bottom of this page).

Svensk introduktion

Kompendiet Typsättning av text och matematiska formler med hjälp av LaTeX, en handledning för handfallna började jag (Andreas Kähäri) skriva ihop under 1996 för att det skulle ingå ett moment om typsättning och rapportskrivning på en grundläggande datorkurs vid institutionen för teknisk databehandling (numera en underavdelning till institutionen för informationsteknologi) vid Uppsala universitet. Texten blev ingen direkt succé bland förstaårsstudenterna men det visade sig att det var precis en sådan text som sistaårsstudenterna och doktoranderna vid institutionen hade ett stort intresse av att läsa. Kompendiet har sedan dess succesivt uppdaterats men endast kunnat fås från institutionen.

Det visade sig allteftersom tiden gick att kompendiets rykte var större än vad jag hade trott från början och jag började få e-post med frågor och kommentarer kring texten från studenter vid helt andra universitet i Sverige. Eftersom handledningen verkar vara så populär beslöt jag mig för att i juni 2000 lägga upp materialet på denna web-sida hos SourceForge i olika lättillgängliga format (se nedan).

Kompendiet Typsättning av text och matematiska formler med hjälp av LaTeX, en handledning för handfallna är licensierat med en licens som kallas för GNU Free Documentation License. Denna licens finns bifogad som en bilaga i textmaterialet och talar om vad du får resp. inte får göra med texten.

Saker att läsa

Kompendiet

Kompendiet är i skrivande stund sammanlagt 97 sidor långt och den version som finns tillgänglig i PDF och i GZippad Postscript just nu är version 3.0:

För att kunna läsa PDF-versionen av dokumentet måste du ha Acrobat Reader eller liknande programvara installerad. För att läsa Postscript-versionen av dokumentet så måste du ha någon variant av Ghostview installerad på din dator.

Var snäll och skriv inte ut dessa filer i onödigt många exemplar. Spara på utskriftspapperet och skriv ut dubbelsidigt.

LaTeX-koden, diskussionforum, bugg-rapportering m.m.

LaTeX-koden finns tillgänglig via CVS på SourceForge-projektsidan för detta SourceForge-projekt ("latexintro"). Adressen dit är http://sourceforge.net/projects/latexintro/ och där finns dessutom diverse diskussionsforum, "Release Notes" och annat smått och gott (om du hittar fel i kompendiet så kan du t.ex. skicka in en bugg-rapport).

Annat

Jag finns tillgänglig via e-post men är tyvärr ganska stressad och upptagen i allmänhet, så bli inte sur om jag inte svarar på e-brev. Min förhoppning är att jag skall ha tid att uppdatera LaTeX-koden med jämna mellanrum och kanske släppa ut en ny version av kompendiet en gång per halvår eller år efter behov. Jag hoppas också kunna uppdatera denna sida men framförallt hålla informationen på projektsidan http://sourceforge.net/projects/latexintro/ uppdaterad.

Eftersom jag flyttar till Nya Zeeland i december (2000) och påbörjar en ny anställning som forskningsingengör kommer mitt arbete med detta kompendie att bli lidande under en period.


Andreas Kähäri
andkaha@users.sourceforge.net
Visit gnu.org Hosted by SourceForge